Gayrimenkul Dünyası Hemen Arayın
 
  Son 5 Haber
TÜKETİCİSİ YASASI İLE BİRLİKTE GAYRİMENKUL SEKTÖRܒNDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR
TÜKETİCİSİ YASASI İLE BİRLİKTE GAYRİMENKUL SEKTÖRܒNDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR
TÜKETİCİSİ YASASI İLE BİRLİKTE GAYRİMENKUL SEKTÖRܒNDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR
Konut Fiyatının en Fazla Arttığı 6. Ülke Türkiye
‘Emlakçı yasası’nda Son Durum

 

 
 

Evi son 5 yıl içinde alanlar yaşadı.

Hürriyet gazetesi yazarı Şükrü Kızılot, kira geliri olanların hiç vergi ödemeyebileceğini, hatta "vergi iadesi" bile alabileceklerini söyledi. 

Kızılot'un bugünkü yazısı şöyle:

 "Kira geliri olanlar hiç vergi ödemeyebilirler. Hatta "vergi iadesi" bile alabilirler. Duruma göre, daha az vergi de ödeyebilirler.

 Herkesin durumu ve seçenekleri farklı olabiliyor ve sonuçta "Aaa... ben bunu bilmiyordum" diyebileceğiniz birçok ayrıntı var.

 Bunları demek için de öncelikle, vergi yasalarında yer alan "özel avantajları" bilmek gerekiyor.
 Tek başına bilmek de yetmiyor, "tercihleri de doğru yapmak" gerekiyor.
 Örneğin, kira gelirlerinden indirilecek giderler yönüyle, "seçilecek yöntem" önemli.
 Kira geliri olanların, vergi durumu ile ilgili genel bir açıklama yapmak doğru olmaz. Herkesin durumunu (konut ya da işyeri kirası, banka kredisi kullanılıp kullanılmadığı, evin son 5 yılda alınıp alınmadığı, kira geliri elde edenin kendisinin kirada oturup oturmadığı, kiranın tahsilat durumu, gayrimenkulün yakın akraba veya arkadaşa bedelsiz kiralanması, yapılan bağışlar, eğitim ve sağlık harcamaları, bireysel emeklilik vs) ayrı ayrı ele alıp değerlendirmek gerekir.

 Hangi yöntemi seçmeli

 Kira gelirleri beyan edilirken, hangi yöntemin tercih edileceği çok önemli.
 Birincisi: Götürü gider yöntemi,
 İkincisi: Gerçek gider yöntemi.
 Aman dikkat!
 Birinciyi yani götürü gider yöntemini seçerseniz, "iki yıl" bu yöntemden dönemezsiniz.
 Sizin için hangisinin daha avantajlı olduğunu öğrenip, tercihinizi ona göre yapın.

 Götürü yöntem yüzde 25 gider demek

 Götürü gider, 1 lira masrafınız olmasa bile, yıllık kiranın (istisna sonrası), yüzde 25'ini düşebilmeniz anlamına geliyor.
 Götürü gider uygulamasında, yıllık konut kira gelirinizden;
 1- Önce 2 bin 800 TL istisna düşüyorsunuz (Ticari, zirai veya mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, örneğin esnaf, tüccar, doktor, avukat istisnadan yararlanamıyor).
 İstisna sadece konutlara: 2 bin 800 TL'lik istisna uygulaması, sadece konut olarak kiraya verilen gayrimenkuller için söz konusu.
 2- Sonra da kalan tutarın yüzde 25'ini "götürü gider" olarak düşüyorsunuz.
 3- İstisna+götürü gider toplamı, yılık kira gelirinden indiriliyor.
 Bir örnek: Leyla Teyze'nin 2011 yılı konut kira geliri 18 bin liradır.
 Buna göre;
 - 18.000 - 2.800 (istisna) = 15.200 TL
 - 15.200 x % 25 (götürü gider) = 3.800 TL
 - 2.800 TL (istisna) + 3.800 TL (götürü gider) = 6.600 TL (Kiradan indirilecek tutar)
 - 18.000 (yıllık kira) - 6.600 TL (İndirim) = 11.400 TL vergi matrahı (yani verginin üzerinden
 hesaplanacağı tutar) bulunuyor.

 Gerçek gideri seçip hiç vergi ödemeyebilirsiniz

 Kira gelirini beyan etmeden önce durumunuza bakın. Gerçek gider yöntemi, sizin için daha avantajlı ise, götürü gider yöntemini değil gerçek gider yöntemini seçin.

 Evi son 5 yıl içinde alanlar yaşadı

 Kiraya verdiğiniz konutu, son 5 yıl içinde satın aldıysanız ciddi bir avantajınız var.
 Kira gelirini beyan ederken "Gerçek gider" yöntemini tercih ettiğinizde, evin satın alma bedelinin, yüzde 5'ini kira gelirinizden düşebilirsiniz. 2007'den önce satın alınan evler için bu avantaj söz konusu değil.
 Bir örnek: Nuri Bey, 2010 yılında 300 bin liraya aldığı evinden, 2011 yılında 14.400 TL kira tahsil etmiştir.
 Nuri Bey, beyanname verirken "gerçek gider" yöntemini seçerse, evi satın alma bedelinin(300 bin TL'nin)yüzde 5'ini yani 15 bin lirayı, kira gelirinden (14.400 TL'den)düşecek ve hiç vergi ödemeyecek.
 - Yüzde 5'lik indirim, bir ev için geçerli:
 Nuri Bey, 2010'da biri 300 bin TL'ye, diğeri 400 bin TL 'ye iki ev almış ve ikisini de konut olarak kiraya vermişse; ikisinin de satın alma bedelinin yüzde 5'ini, kira gelirinden indiremez. Birinin (örneğin 400 bin TL'ye aldığının)yüzde 5'ini indirebilir.)
 - İşyeri olarak kiraya verilen gayrimenkuller, yüzde 5'lik gider indiriminden yararlanamaz.

 Banka kredi faizi ödemenin cazibesi

Kiraya verdiğiniz evi, banka kredisi kullanarak satın aldıysanız, "ödediğiniz faizleri", kira gelirinizden düşebilirsiniz.Burada altını çizeceğimiz husus; bankaya yaptığınız ödemeleri değil, o ödemelerin içinde yer alan "faizleri" indirebiliyorsunuz. Bankadan kredi kullanıldığında, ilk yıllarda daha yüksek tutarda faiz ödendiği için "gerçek gider" yöntemi seçildiğinde, çoğu kez hiç vergi ödenmeyebiliyor.

Bu avantajdan, sadece konut
kira geliri elde edenler değil, işyeri kira geliri elde edenler de yararlanabiliyor.

 Evini kiraya veren kirada oturuyorsa indirim oluyor

Evini kiraya veren, kendisi de kirada oturuyorsa, gerçek gider yöntemini seçmesine bağlı olarak, ciddi bir indirim avantajı var.
Sahibi bulunduğu konutu ya da konutları kiraya verenler, kendileri de başka bir evde veya lojmanda kira ile oturuyorlar da, ödedikleri kirayı tahsil ettikleri kiradan indirebilirler.
Örnek: Abdi Bey'in kira aldı iki evi var. Birinden 12 bin TL, diğerinden ise 15 bin TL yıllık kira geliri var. Abdi Bey, kirada oturduğu eve yıllık 24 bin TL kira ödüyor.
Bu durumda Abdi Bey, aldığı 27 bin TL kiradan, ödediği 24 bin TL kirayı indirebiliyor.
Abdi Bey, istisnayı ve diğer gerçek giderlerini de(örneğin amortisman ve emlak vergilerini de) indirdiğinde, muhtemelen vergi matrahı çıkmaz ve vergi ödemez.

 Gerçek gider belgeleri 5 yıl saklanacak

Gerçek gider yöntemini seçenler, yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri 5 yıl süre ile saklamak ve vergi dairesince istenildiğinde, ibraz etmek zorundalar.

 Zarar doğması halinde ne olacak?

 Kira geliri elde edenler, giderlerinin fazlalığı nedeniyle "zarar doğması halinde, bu zararlar beş yılı geçmemek üzere", gelecek yıllarda elde edilecek.
 Ancak bu olayda iki istisnai durum var.
 1. Konutunu kiraya veren kişinin, kendisi de kirada oturuyorsa ödediği konut veya lojman kirasından kaynaklanan zararı, gelecek yıllarda indiremez.
 2. Kira alınan konutun, satın alma bedelinin yüzde 5'ini indirmeden kaynaklanan zarar, gelecek yıllarda indirilemez.

 Amortisman da emlak vergisinden iniyor

 Amortisman, bakım-onarım gideri ve Emlak Vergisi de indirilebiliyor. Kira geliri elde edenlerin, "gerçek gider" yöntemini seçmeleri halinde. İndirebilecekleri başka giderler de var.
 Örneğin, kira alınan gayrimenkullerin;
 - Amortisman,
 - Kira aldığı evin bakım onarım gideri,
 - Sigorta giderleri,
 - Emlak vergileri,
 - Sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar,
 kira gelirlerinden gider olarak indirilebiliyor.

 Yurtdışında ödenen kiralar

Yabancı ülkede kira ödeyen, Türkiye'de de konut kira geliri olan kişinin, yurt dışında ödediği kirayı Türkiye'de ödeyeceği kiradan düşmesini Danıştay, değişik tarihlerde verdiği kararlarında kabul etti. Ancak Maliye Bakanlığı kabul etmiyor. Bu aşamada, "Maliye ile ihtilaf yaşamaya gerek yok" diye düşünenlerin indirme-mesinde yarar var. "Ben indiririm, yargıda da hakkımı ararım" diyenler ise "ihtirazi kayıtla" beyanname verip, dava açabilirler.Tüm Haberler
TÜKETİCİSİ YASASI İLE BİRLİKTE GAYRİMENKUL SEKTÖRܒNDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR
TÜKETİCİSİ YASASI İLE BİRLİKTE GAYRİMENKUL SEKTÖRܒNDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR
TÜKETİCİSİ YASASI İLE BİRLİKTE GAYRİMENKUL SEKTÖRܒNDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR
Konut Fiyatının en Fazla Arttığı 6. Ülke Türkiye
‘Emlakçı yasası’nda Son Durum
Alemdağ Konutlarında teslimler başladı
“Simitçi” & “Emlakçı”
Bölgenin En Büyük Trafik Çocuk Eğitim Parkı Hizmete Açılıyor
Markalı Konut Piyasası Pazar Araştırma Raporu
Gayrimenkul Pazarlama Sektörü Kurumsallaşır mı?
DASK, zorunlu deprem sigortasında Adres Kodu uygulamasını başlattı.
Bu Araziyi Alan Yaşadı
Ameleye Bile Diploma Verilirken, Emlakçılar Vasıfsız ve Kimliksizler (Emlakçılar Yasa Bekliyor)
Ameleye Bile Diploma Verilirken, Emlakçılar Vasıfsız ve Kimliksizler (Emlakçılar Yasa Bekliyor)
İstanbul Boğazı İmara Açılıyor
Günümüzün arsa sahipleri...
Emlak piyasasında tek sorun, konutun değerinin tapuda düşük gösterilmesi mi?
Kapıcılar emlak sektörünün yeni aracıları oldu
Kapıcılar emlak sektörünün yeni aracıları oldu
Kentsel dönüşümde vakit tamam, yıkım başlıyor
Başbakan talimatı verdi: İşte büyükşehir olacak iller!
Pendik'te neler oluyor?
GATA Çekmeköye'e Geliyor
Konut satışında yeni dönem
Doğru Müşteri Takibi GELİRİ ARTIRIR MI?
İstanbul'a Yeni Ada Geliyor
Gayrimenkul Ofislerinde Teknolojinin Kazançları
Nasa İstanbul'daki değişikliği görüntüledi
Çekmeköy metro hattıyla ikinci baharını yaşayacak
'Zorunlu deprem sigortası' yaptırmayanlar 18 Ağustos'tan sonra elektrik ve su aboneliğini başlatamayacak.
‘Kiracı-ev sahibi’ ilişkisinde yeni dönem
Kentsel Dönüşüm'de siz sordunuz, Bakanlık cevapladı - Hürriyet Gazetesi
Türkiye'de Gayrimenkul Pazarı Ne Kadar Şeffaf?
Yasa çıksın, yarın 10 bin konut satılır
8 milyon konut yıkılıp yeniden yapılabilecek
Mütekabiliyet Yasası, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylandı!
WSJ: Türkiye'de emlak sektöründe hüsran yaşanabilir!
Ahmet Temeltaş: 2012’de ofis pazarı daha da büyüyecek!
Mütekabiliyet Yasa Tasarısı'nın ilk üç maddesi kabul edildi!
Erdoğan Bayraktar İstanbul'da hangi binaların yıkılacağını açıkladı!
İzinsiz mail ve SMS atan yandı!
Gayrimenkul'de KDV Konusu
Arsayı kat karşılığı müteahhide veren mülk sahibinin vergisi! - Şükrü Kızılot
Konut Fiyat Endeksleri: 2012 Mart Ayı Sonucları (REIDIN.com)
Konut kredilerinde alınan dosya masrafları geri ödenecek!
Binasına otopark yapmayan ruhsat alamayacak
Kira sözleşmesi yaparken nelere dikkat edilmeli?
Kira geliri beyanname verme süresi doldu ancak kaçıranlar için son gün 13 Nisan!
Sabiha Gökçen Havalimanı şehir oluyor!
Kaliteli hizmet ilk yılda ödül getirdi
Erkek egemen sektöre kadın eli değdi
Doğuş İnşaat, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro inşaatı çalışmalarına başladı.
Mahmut Bayraktar müteahhitliğe soyundu
Evi son 5 yıl içinde alanlar yaşadı.
3.Köprü yollarının geçeceği yerler
Kanalistanbul Geçtigi Köyler
Maliye, kira beyannamelerini kendisi hazırlayacak!
KONUTDER'den çıkan espri: Arsa müteahhitlerin ise gökyüzü İBB'nin!
Kentsel Strateji Şirketi sahibi A. Faruk Göksu: Dönüşüm büyük kentlerde etkili olacak
2B arazilerinde ödeme koşulları nasıl olacak?
Metropol İstanbul'da Dairelerin Metrekaresi 5 Bin TL
İnşaat Sektörü Durma Noktasına Geldi
Ataşehir Finans Merkezi Hakkında... Proje açıklandı...
İstanbul'da onlarca inşaat yükselik sınırına takıldı
Doğu Ataşehir'de Metropol İstanbul Kuruluyor (Varyap-GAP)
2B yasası TBMM'de
Özen: Faizde indirim 2. çeyrekte olabilir
İstanbul Şile hattına metro yapılacak!
Tapu Kanunu Değişiyor
3. Köprü'nün büyük sırrı
Gayrimenkul şirketleri de artık outlet satışlara başlıyor.
Cepten reklam SMS'lerinden kurtuluyoruz
Fikirtepe'de bina yüksekliği 80 metre ile sınırlandırıldı!
Metrekareyi abartana ceza geliyor
Gayrimenkul Sektörü 2012'nin İkinci Yarısında Rahatlayacak
Samandıra’ya 3 yılda 50 bin konut yapılacak!
Realty World Akademi Gayrimenkul, Proje Satış Ekibini Büyütüyor
Evini satana kötü haber!
30 milyar dolarlık site kapışması
İnşaat Şirketlerinin Patronları
Realty World Akademi Gayrimenkul'de Kariyer Fırsatı
Kentsel Dönüşümde Vatandaşa 3 Teklif
Kolonu Kesene Ağır Ceza Geliyor
Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Kentsel dönüşüm hakkına 5 yıl sınırı geliyor
KONUT VE ARAÇ KREDİLERİNDE FAİZ ARTIŞ
İşte yeni konut trendleri!
Tüketicilerin konut alma eğilimi artıyor
Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV Hesabı
Evleri Metrekare Metrekare Satacak
Mütekabiliyetin Kalkacak Olması Arapları Çekiyor
Yılda 5 Milyar Dolar Sermaye Girişi Olacak
6 Milyon Dolarlık Arsayı Sahte Evrakla Sattılar
Konut Fiyatlarına Yüzde 40 Zam Geliyor
Mütekabiliyet Şartı Kalkıyor
İstanbul'un İki İlçesinde Arsa Satışı Patladı
KONUT FİYATLARI AĞUSTOS'TA NE KADAR ARTTI?
İŞTE İSTANBUL'UN DEĞER KAZANAN BÖLGELERİ
Tapusu olana 2-B bedava
Bir çılgın proje daha
Villa Yerine Konak Daireler Tercih Ediliyor
Üsküdar-Sancaktepe Metrosunun İhalesi Yapıldı
3. Köprü Güzergahında Arsa Sıkıntısı
İstanbul'a Kurulacak Olan Yeni Şehrin Tüm Detayları!
ByGroup’un BYOTELL markası, Kozyatağı’ndaki otelin ardından daha büyük projeyle, Sultanbeyli’de de yıldızlarını göstermeye başladı.
70 dakikalık yol 6 dakikaya iniyor
Üçüncü Köprü'ye Şok Rapor
08 Eylül 2011: Arsa Uzmanımız Sadi FIRAT Tüm Ekibimize Temel Arsa Eğitimi Verdi
ÖzÜ Kampüsüne Taşınıyor
Kutu gibi evlere pratik dekorasyon çözümleri...
TOKİ darphane gibi . Gelirlerini açık artırdı!
İhalesi 10 Ocak 2012'de gerçekleştirilecek İstanbul Boğazı'na üçüncü köprüyü de içeren Kuzey Marmara Otoyolu ise 2015 yılında hizmete sunulacak.
Akademi Gayrimenkul'ün Ana Firması VODASOFT CCS “SOMALİ İÇİN İNSANLIK VAKTİ” YARDIM GECESİ ÇAĞRILARINI KARŞILADI
Yatırımcılara bedava parsel parsel arsa
TOKİ'nin arsasına rekor teklif
Kimse elindeki tapuya güvenmesin!
SOMALİ İÇİN İNSANLIK VAKTİ Gecesi
Ev gezdirirken dikkatli olunmalı
İpotek fek yazısı yasal (zorunlu) mıdır?
Evyap’ın arazisine üçlü ortak talip oldu
Konut Satın Alma Eğilimleri Araştırması
İnşaatın patronlarından Başbakan'a 'lüks ev' desteği
2011 Emlak Piyasası hakkında Yorumlar
Akademi Gayrimenkul, gayrimenkul pazarlama altyapı hizmetlerini Project Partners'dan almaktadır.